Prawo upadłościowe i naprawcze

- przygotowywanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego,

- reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, naprawczych,

- zabezpieczanie wierzycieli na wypadek ogłoszenia upadłości kontrahentów,

- współpraca z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi i zastępstwo procesowe syndyków zarządców i nadzorców sądowych.